Torprojekt

Torprojekt

Biuro projektowe Torprojekt zajmuje się wykonywaniem kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej studia wykonalności, koncepcje, dokumentację przetargową oraz projekty budowlane i wykonawcze.

Głównymi zaletami naszego biura są: kompleksowość opracowań projektowych, wysoka jakość i terminowość wykonania.

Realizujemy zamówienia w następujących branżach:

  • Linie, węzły i stacje kolejowe, przystanki osobowe oraz punkty przeładunkowe
  • Budynki i budowle wraz z technologią (dworce, nastawnie, zaplecza techniczne)
  • Ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa i instalacje sanitarne
  • Elementy infrastruktury drogowej (drogi, ulice, przejazdy kolejowe oraz parkingi)
  • Obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, tunele i przepusty)
  • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
  • Energetyka nn, SN i WN
  • Sieć trakcyjna i linie potrzeb nietrakcyjnych

Mamy bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu analiz ruchowych, przepustowości, obciążenia linii i sieci kolejowych oraz analiz istniejącego zaplecza taboru kolejowego pod kątem wydajności obsługi i utrzymania obecnego i przyszłego taboru.

Dysponujemy projektantami i oprogramowaniem wspomagającym projektowanie w zakresie dróg, ulic, przejazdów kolejowych, parkingów oraz infrastruktury związanej z obsługą linii kolejowej (kolejowe i drogowe mosty, wiadukty, tunele, przepusty itp.).

www.torprojekt.pl