PEUiM

PEUiM

PEUiM Sp. z o.o. jest spółką z sektora budownictwa infrastrukturalnego, której działalność skupia się w północno-wschodnim regionie Polski. Historia spółki sięga 1960 roku.

PEUiM specjalizuje się w budowie i przebudowie dróg, mostów, chodników oraz budowie i montażu urządzeń sygnalizacyjno–ostrzegawczych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ponadto spółka zajmuje się produkcją mas bitumicznych, betonu cementowego oraz innych materiałów budowlanych.

Na Grupę PEUiM składa się również spółka zajmująca się wykonywaniem robót inżynieryjnych (sieci i urządzenia wod.-kan., cieplne, gazowe i wentylacyjne), a także dwie inne spółki budownictwa drogowego. Grupa PEUiM zatrudnia ponad 400 pracowników.

www.peuim.com.pl


Projekty:

Przebudowa drogi krajowej 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły, odcinek Krypno- Tykocin

W ramach I etapu prac zrekonstruowano przejście nad torami, ośmiokilometrowy odcinek drogi oraz most na rzece Narew. II etap projektu obejmował remont przechodzącej przez Tykocin drogi oraz wykonanie prac inżynieryjnych. Dodatkowo wybudowano most nad rzeką Motławka, chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe. Inwestycję realizowano w latach 2010–2012.

Przebudowa ulicy gen. Stanisława Maczka w Białymstoku

Przebudowa prowadzącej w kierunku Warszawy ulicy gen. Stanisława Maczka była konieczna ze względu na duże natężenie ruchu na całej jej długości. W celu zwiększenia przepustowości drogę dwupasmową zastąpiła czteropasmowa, wybudowano nowe wiadukty, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zainstalowano nowe systemy inżynieryjne. Okres realizacji projektu: lata 2009-2011.

Przebudowa ulicy Antoniukowskiej w Białymstoku

Podczas remontu ulicy Antoniukowskiej, będącej jedną z głównych ulic Białegostoku, przebudowane zostały cztery skrzyżowania, wybudowano nowy most oraz zrekonstruowano nawierzchnię drogi. Inwestycja była realizowana w latach 2009-2010.