Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Trakcja SA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji robót  branży energetycznej zdobyte głównie w trakcie realizacji inwestycji kolejowych, drogowych, miejskich a także podstacji metra.  Potencjał kadrowy i sprzętowy pozwala nam realizować roboty w zakresie: kolizji energetycznych nn i SN, oświetlenia drogowego, oświetlenia terenów kolejowych (w tym peronów, kładek, przejść dla pieszych  zasilania sieci trakcyjnej, instalacji elektrycznych, sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej, elektrycznego ogrzewania rozjazdów,  linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) i podstacji trakcyjnych.

Zajmujemy się także kompleksową realizacją robót związanych z budowa rurociągów kablowych, kanalizacji teletechnicznych z branży teletechnicznej.