Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział 
w kapitale zakładowym
 Liczba głosów % udział
w głosach
na WZA
COMSA S.A. 16 156 193 31,43%  16 156 193 31,43%
OFE Nationale-Nederlanden   5 111 908   9,95%    5 111 908   9,95%
OFE PZU   4 349 650   8,46%    4 349 650   8,46%
Pozostali akcjonariusze 25 781 797 50,16%  25 781 797  50,16%
Ogólna liczba akcji 51 399 548 100,00%  51 399 548 100,00%