Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów

COMSA S.A.

16 156 193

31,43%

 16 156 193

31,43%

OFE PZU "Złota Jesień"

5 732 694

  

 11,15%

5 732 694

  

  11,15%

Pozostali akcjonariusze

29 510 661

57,42%

 29 510 661

 57,42%

Ogólna liczba akcji 51.399.548 100,00%  51.399.548   100,00%