Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Głównym przedmiotem działalności firmy Trakcja S.A. jest organizacja  i wykonywanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej modernizacji linii kolejowych i tramwajowych. 

Celem firmy jest zdobycie i utrzymanie wiodącej pozycji na tym rynku oraz osiągnięcie pełnego zadowolenia Klientów.

Polityką firmy Trakcja S.A. jest osiągnięcie tego celu poprzez oferowanie naszym Klientom wyrobów i usług zaspokajających ich potrzeby, zgodnych z wymaganymi standardami, o wysokiej jakości i konkurencyjnej cenie. Ciągle doskonalimy organizację firmy, podnosimy jakość i wydajność naszej pracy poprzez pełne zaangażowanie wszystkich pracowników i podnoszenie poziomu ich kwalifikacji, świadomości i motywacji oraz przeznaczenie odpowiednich środków na realizację tych działań.

Każdy pracownik przedsiębiorstwa uczestniczy w tym procesie, przyjmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i biorąc czynny udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy w oczach Klientów.

 

Pobierz pliki: