Jak pracujemy

W codziennej pracy stawiamy na profesjonalizm, odpowiedzialność i sprawne zarządzanie. Kładziemy duży nacisk na kwestie poszanowania klientów, pracowników, partnerów biznesowych, naszej konkurencji, a także społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

 

Nasze wartości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rzetelnie wypełniamy podjęte zobowiązania wobec naszych klientów i współpracowników.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Kluczowym aspektem naszych działań jest nadzór nad poziomem bezpieczeństwa
i jego stałe podnoszenie.

RELACJE

Tworzymy pozytywne i trwałe relacje z inwestorami, kontrahentami, podwykonawcami, dostawcami oraz pracownikami.

LUDZIE

Inwestujemy w wiedzę
i umiejętności pracowników budując entuzjazm
i zaangażowanie.

 

ŚRODOWISKO NATURALNE

Wykonujemy jedynie zadania przyjazne dla środowiskawykorzystując ekologiczne technologie prowadzenia prac.

 

KOMPETENCJE

Systematycznie rozwijamy zakres naszych usług, oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania
i jednocześnie wzmacniamy nasz potencjał.

 

JAKOŚĆ

Realizujemy zadania zgodnie
z oczekiwaniami klientów mając otwartą postawę na wprowadzanie kolejnych innowacji.

 


 

Kodeks etyki

Kodeks Etyki Grupy Trakcja powstał w oparciu o wspólne wartości przez dekady wyznawane przez pracowników naszej firmy. W okresie siedemdziesięciu lat naszej działalności były one źródłem siły
w realizacji kolejnych wyzwań, determinacji w organicznym rozwoju, zapewniały poczucie bezpieczeństwa w latach kryzysu, integrowały załogę wokół wspólnych celów, a w konsekwencji stały się fundamentem, na którym zbudowaliśmy zaufanie naszych klientów. 
 


 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność to przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, takich jak: 

  • ład organizacyjny,
  • prawa człowieka,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.