Informacje ogólne

Informacje ogólne

Trakcja S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

Działalność Grupy:

  • Kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych
  • Budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem
  • Budowa i modernizacja sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania
  • Kompleksowa realizacja (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.
  • Budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych
  • Budowa i modernizacja obiektów inżynierskich
  • Budowa i modernizacja dróg i autostrad
  • Budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury użytkowej
  • Produkcja urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych

Doskonała znajomość rynku umożliwiła Grupie uzyskanie portfela zamówień na najbliższe lata.
Głównym zamawiającym dla naszej spółki są PKP Polskie Linie Kolejowe (90% zamówień). Pozostałe zamówienia obejmują sektor energetyczny oraz infrastrukturę miejskiego transportu szynowego na terenie całej Polski.

Dzięki przeprowadzonym przejęciom (PRK 7 S.A. w 2009 roku i Tiltra Group w 2011 roku) Grupa rozszerzyła zakres swojej działalności.

Umożliwiło to zwiększenie konkurencyjności spółki w zakresie modernizacji linii kolejowych oraz w obszarze budownictwa infrastrukturalnego obejmującego drogi, mosty, tunele, lotniska i porty.

W niedalekiej przyszłości Trakcja planuje stać się czołowym graczem na rynku Europy Środkowej i Środkowo–Wschodniej w ramach swojego zakresu działalności.