Przewozy kolejowe

Przewozy kolejowe

Trakcja S.A. jest licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym rzeczy.

Spółka posiada certyfikaty uprawniające do korzystania z linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. Działalność w zakresie przewozów prowadzimy od 2001 r. na podstawie licencji wydanej przez Urząd Transportu Kolejowego.


Firma dysponuje lokomotywami:

SM 42 - lokomotywa manewrowa obsługująca lekkie pociągi towarowe

SM 31 - lokomotywa manewrowa obsługująca lekkie pociągi towarowe

ST43 - lokomotywa obsługująca ciężkie pociągi towarowe
 

Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A - system zarządzania bezpieczeństwem

Certyfikat Bezpieczeństwa cz. B - uprawnienia do wykonywania przewozów rzeczy

Licencja na wykonywanie usług transportu kolejowego