Raport Roczny

Raport Roczny

Zapraszamy do zapoznania się z raportami rocznymi Grupy Trakcja. Prezentują one wybrane wyniki ekonomiczne oraz najważniejsze działania realizowane na przestrzeni ostatnich lat.

Szczegółowe dokumenty sprawozdawcze oraz dane finansowe dostępne są w zakładce relacje inwestorskie.