Kalendarium inwestora

Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych
 
  Data publikacji
Raport półroczny, I półrocze 2023  
Skonsolidowany raport półroczny 2023 27-09-2023
   
Raporty kwartalne  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 30-05-2023
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 22-11-2023
   
Raport roczny za 2022 rok  
Jednostkowy raport roczny 05-04-2023
Skonsolidowany raport roczny 05-04-2023