Kalendarium inwestora

Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych
 
  Data publikacji
Raport roczny za 2017 rok  
Jednostkowy raport roczny 28-03-2018
Skonsolidowany raport roczny 28-03-2018
   
Raport półroczny, I półrocze 2018  
Skonsolidowany raport półroczny 2018 30-08-2018
   
Raporty kwartalne  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 17-05-2018
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 15-11-2018