Kalendarium inwestora

Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych
 
  Data publikacji
Raport półroczny, I półrocze 2022  
Skonsolidowany raport półroczny 2022 30-09-2022
   
Raporty kwartalne  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 27-05-2022
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 24-11-2022
   
Raport roczny za 2021 rok  
Jednostkowy raport roczny 27-04-2022
Skonsolidowany raport roczny 27-04-2022