Kalendarium inwestora

Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych
 
  Data publikacji
Raport półroczny, I półrocze 2020  
Skonsolidowany raport półroczny 2020 16-09-2020
   
Raporty kwartalne  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 26-05-2020
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020  26-11-2020
   
Raport roczny za 2019 rok  
Jednostkowy raport roczny 21-04-2020
Skonsolidowany raport roczny 21-04-2020