Pytania akcjonariuszy i osób niebędących akcjonariuszami oraz odpowiedzi udzielone przez Spółkę