Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

W niniejszej zakładce znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy TRAKCJA PRKiI S.A., tj. porządek obrad, projekty uchwał, a także treści podjętych uchwał.

Klikając na poniższe lata, otrzymacie Państwo dostęp do wybranych informacji o walnych zgromadzeniach z tego okresu: