2013

2013

W niniejszej zakładce znajdą Państwo najważniejsze dokumenty dotyczące Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy TRAKCJA S.A., tj. porządek obrad, projekty uchwał, a także treści podjętych uchwał dotyczących roku 2013.

Klikając na nazwy poszczególnych Zgromadzeń, otrzymacie Państwo dostęp do wybranych informacji o walnych zgromadzeniach z tego okresu.