Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Trakcja PRKiI od siedemdziesięciu lat realizuje kluczowe cele gospodarki Polski, głównie związane z rozwojem publicznej infrastruktury transportowej. W tym czasie firma stała się podmiotem istotnym nie tylko gospodarczo, ale także społecznie, zatrudniając w okresie swojej działalności blisko 100 tys. pracowników i współpracując z dziesiątkami tysięcy podwykonawców i dostawców. Zrównoważony rozwój Trakcji PRKiI, polegający na systematycznym rozwijaniu posiadanych kompetencji i zdobywaniu następnych, był możliwy głównie dzięki społecznej odpowiedzialności firmy i świadomemu budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w załączonych dokumentach. 

 

Zintegrowany Raport Trakcji PRKiI za rok 2016

Raport Społeczny Trakcji PRKiI za rok 2015

Kodeks Etyki Grupy Trakcja

Strategia CSR Trakcji PRKiI

Polityka rozstrzygania sporów

Polityka w zakresie rozstrzygania skarg i zażaleń

Zasady współpracy Trakcji PRKiI z dostawcami i podwykonawcami

Apel środowiskowy