AB Kauno tiltai

AB Kauno tiltai

Kauno Tiltai jest największą spółką sektora budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich. Firma specjalizuje się w budowie dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych, lotnisk, portów wodnych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej.

Od początku swojej działalności, tj. od roku 1949, Kauno Tiltai wybudowało ponad 100 mostów oraz wiaduktów i było odpowiedzialne za budowę i modernizację wielu dróg na terenie całej Litwy. Grupę Kauno Tiltai tworzą trzy spółki zajmujące się budową dróg. Grupa zatrudnia ponad 1000 pracowników.

www.kaunotiltai.lt

Projekty:

Przebudowa ronda Jakai w Kłajpedzie, etap I i II

W grudniu 2010 roku Kauno Tiltai zakończyło prace przy pierwszym etapie inwestycji. W ramach projektu powstała m.in. czteropasmowa, najdłuższa na Litwie estakada o długości 610 metrów. Projekt estakady został nagrodzony złotym medalem w litewskim konkursie "Produkt Roku 2010". Prace przy inwestycji obejmowały również odbudowę linii łączności, wodociągu oraz magistralnego gazociągu. Dodatkowo wybudowane zostały drogi dojazdowe, zrekonstruowano wiadukt tunelowy oraz zainstalowano system świetlny. Po zakończeniu II etapu inwestycji rondo Jakai składało się z trzech poziomów. Na drugim poziomie powstała droga o długości 317 metrów w kierunku Kowno - Palanga, a na trzecim - 552-metrowa droga w kierunku Palanga - Kowno. Rondo oddano do użytku w listopadzie 2012 r.

Przebudowa tunelu kolejowego w Kownie

Długość przebudowanego tunelu wyniosła 1285 metrów, wysokość - 6,6 metra, a szerokość - 8,8 metra. Podczas prac zrekonstruowano 108-metrowy pas w tunelu, odnowiono systemy elektryczne, łączności alarmowej i oświetlenia oraz zainstalowano system zabezpieczania i odwadniania w zakresie gromadzenia się wód gruntowych w podziemiach tunelu. Projekt nagrodzono złotym medalem w konkursie "Produkt Roku 2008". Inwestycja była realizowana w latach 2007-2009.

Budowa południowej obwodnicy Wilna

W ramach projektu wybudowano obwodnicę oraz drogę stanowiącą brakujące ogniwo korytarza komunikacyjnego IXB. Kauno Tiltai zbudowało drugą najdłuższą (380-metrową) estakadę na Litwie, wiadukty, przejścia dla pieszych, ekrany ochronne oraz pozostałą sieć infrastruktury transportowej. Wybudowano również nowe chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż obwodnicy oraz zainstalowano ekrany akustyczne ograniczające hałas. Estakada została nagrodzona złotym medalem w konkursie "Produkt Roku 2009". Czas realizacji projektu to lata 2006-2009.

Budowa zachodniej obwodnicy Wilna, faza I

Odcinek obwodnicy od ulicy Oslo do ulicy Asanaviciutes został zbudowany z łącznie sześcioma pasami ruchu w obu kierunkach. Dodatkowo w ramach projektu wybudowano pasy hamowania, dwupoziomową drogę oraz tunel. Zainstalowano również sieci inżynieryjne oraz oświetlenie. Projekt był realizowany w latach 2009-2010.

Przebudowa pasa startów i lądowań na lotnisku w Kownie

Projekt zakładał renowację pasa lotniskowego o szerokości 45 metrów i długości 1,911 kilometra. Podczas prac rekonstrukcyjnych ruch w porcie lotniczym nie został zawieszony, prace były wykonywane w nocy, od północy do godziny 6 rano. Okres realizacji projektu: 2010 rok.

Rekonstrukcja portu jachtowego Smiltyne

Od 2009 roku firma inwestowała w nowoczesne technologie i specjalistów, by zaistnieć również na rynku infrastruktury portów wodnych. W marcu 2010 rozpoczęto realizację pierwszego projektu - odbudowę infrastruktury wodnej w porcie Smiltyne w Kłajpedzie. W ramach projektu firma była odpowiedzialna za budowę dwóch nabrzeży portu, których łączna długość wynosi 565 metrów, oraz molo o długości 204 metrów. Ponadto projekt zakładał wykonanie ścianki grodziowej, betonowej nadbudowy oraz nawierzchni przeznaczonej dla pieszych i pojazdów. Spółka odbudowała również portowe urządzenia inżynieryjne: oświetlenie, linie elektryczne oraz systemy informacyjne. Prace ukończono w 2011 roku.

Przebudowa mostu Lazdynai w Wilnie

Podczas renowacji mostu dotychczasowe sześć pasów ruchu zostało zastąpione ośmioma, natomiast sam most zintegrowano z istniejącą siecią ulic. Dodatkowo wykonano sieci inżynieryjne, oświetlenie oraz zrekonstruowano linie elektryczne dla trolejbusów. Prace prowadzone były w latach 2008-2010.