Raporty bieżące

31/2014 - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Trakcja PRKiI S.A. w związku z procedurą scalenia akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 21 listopada 2014 r., Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na skutek wniosku Spółki, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1311/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. („Uchwała”) postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r. (włącznie) w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść Uchwały.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 – aktualizacja informacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

Powrót do listy