Raporty bieżące

10/2008 - Rejestracja akcji i PDA w KDPW

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Na podstawie komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 28 marca 2008 roku Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2008 pod kodem PLTRKPL00022 w KDPW  nastąpi rejestracja 30.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Trakcja Polska S.A. (uchwała Zarządu KDPW nr 163/08 z dnia 25.03.2008).

Jednocześnie, na podstawie komunikatu KDPW z dnia 31 marca 2008 roku Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2008 pod kodem PLTRKPL00014 w KDPW nastąpi rejestracja 130.105.480 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E spółki Trakcja Polska S.A. (uchwała Zarządu KDPW nr 163/08 z dnia 25.03.2008).


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy