Aktualności

Modernizacja sieci trakcyjnej

Zaprojektowanie i wykonanie nowej sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku  Racibórz – Chałupki, to kolejne zadanie jakie Trakcja PRKiI wykona w ramach modernizacji linii E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle-Chałupki (granica państwa).

Spółka przebuduje blisko 9 km sieci trakcyjnej na szlaku Racibórz - Krzyżanowicach w torze nr 1 i na stacji Krzyżanowice w torach nr 1, 2, 4, 6 i we wszystkich przejściach rozjazdowych oraz około 13 km na szlaku Krzyżanowice – Chałupki w torach nr 1 i 2. W ramach zadnia wykonana zostanie również przebudowa LPN zabudowanej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w torze 1 szlaku Krzyżanowice – Chałupki oraz przebudowa przepustu pod torami kolejowymi.

Nowa sieć trakcyjna pozwoli m.in. na osiągnięcie maksymalnych prędkości dla pociągów towarowych do 100 km/h i pasażerskich 120 km/h

Firma w celu zrealizowania zadania wykorzysta swoje profesjonalne brygady oraz własny specjalistyczny sprzęt m.in.: pociągi sieciowe, pojazdy szynowe oraz palownice i dźwigi kolejowe. Zakończenie robót zaplanowane jest na 30 listopada 2019 r. Wartość kontraktu to ponad 28 mln zł netto.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

 

Powrót do listy