Aktualności

Kontrakt drogowy na Podlasiu

Specjalizująca się w budownictwie drogowym spółka z Grupy Trakcja – PEUiM – pozyskała warty 12 mln zł netto kontrakt na przebudowę fragmentu ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską.

Kontrakt przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz ułożenie nowej z zachowaniem dotychczasowego przebiegu drogi. Ulica zostanie także poszerzona, celem uzyskania dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Powstaną zatoki autobusowe oraz zjazdy. Wzdłuż nowej trasy zostaną wybudowane chodniki oraz ścieżki rowerowe. W ramach zadania zamontnowane zostanie nowoczesne oświetlenie uliczne. Kontrakt przewiduje również przebudowę sieci elektroenergetycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych – ulica jest drogą wylotową w kierunku Augustowa – oraz lepszego skomunikowania centrum miasta z sąsiadującymi dzielnicami.              

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

 

Powrót do listy