Aktualności

Remont drogi Kowalewo Pomorskie – Golub Dobrzyń

Za 12,7 mln zł netto Trakcja PRKiI przebuduje blisko 10 – kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 554 między Orzechowem a Kikołem  w woj. kujawsko-pomorskim. Projekt obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni jezdni wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz ułożenie nowych warstw konstrukcji drogi. Wzdłuż remontowanej trasy powstaną nowe pobocza, chodniki, zjazdy i barierki ochronne. Przy przejściach dla pieszych zostanie zamontowane nowoczesne oświetlenie zasilane energią solarno – wiatrową. W ramach kontraktu przeprowadzone zostaną również roboty odwodnieniowe oraz zabezpieczające istniejącą infrastrukturę podziemną.

Prace budowlane zostaną zrealizowane w okresie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy