Aktualności

Nowy kontrakt drogowy w rejonie Bydgoszczy

Trakcja PRKiI zrealizuje kolejną inwestycję drogową w województwie kujawsko – pomorskim: za blisko 6,5 mln zł zostanie rozbudowany fragment ulicy Leśnej o długości 1,3 km biegnącej przez gminę Osielsko oraz Czarnówczyn w rejonie Bydgoszczy. Projekt przewiduje poszerzenie jezdni z całkowitą wymianą jej konstrukcji, wykonanie poboczy, a także przebudowę skrzyżowań i zjazdów. Wybudowane zostaną również zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa. Droga zyska nowe oświetlenie oraz oznakowanie poziome i pionowe. W ramach realizacji zadania, przebudowane zostaną kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, a także wybudowana zostanie kanalizacja oraz rurociąg tłoczny, stanowiący ważny element sieci kanalizacji sanitarnej podbydgoskiej gminy Osielsko.

Planowany termin zakończenia inwestycji upływa 15 października.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy