Aktualności

Trakcja PRKiI konsekwentnie poprawia wyniki

Wzrostem sprzedaży i poprawą rentowności zakończyła Trakcja PRKiI ostatni rok obrotowy. Przychody zwiększyły się o 3,9%, zaś marża zysku netto wzrosła do 5%. Grupa Trakcja odnotowała przychody na dotychczasowym poziomie i utrzymała dobrą rentowność.

Przychody Trakcji PRKiI wyniosły 858,3 mln zł, zysk netto 32 mln zł i był wyższy o 11,6% w stosunku do wyników roku ubiegłego. Spadek sprzedaży w branży kolejowej został zrównoważony dzięki dalszej dywersyfikacji działalności. Przychody w branży drogowej Trakcji PRKiI wyniosły ponad 162,5 mln zł, stanowiąc blisko 19% przychodów ogółem i były ponad 3,5 krotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Sprzedaż wzrosła także w innych segmentach: energetycznym, produkcji i w pozostałej działalności.

„Wyniki minionego roku potwierdzają skuteczność naszej strategii i konsekwentną jej realizację – mówi Jarosław Tomaszewski prezes Trakcji PRKiI. Z dużą rozwagą przystępowaliśmy do ofertowania i budowania portfela kontraktów w różnych branżach. Portfel zamówień spółki na koniec ubiegłego roku wynosił 1,5 mld zł. Liczymy także na podpisanie następnych kontraktów wartych ponad 550 mln zł, w których nasze oferty są na pierwszym miejscu.”

Trakcja PRKiI dysponuje dużym potencjałem wykonawczym i finansowym, umożliwiającym udział w kolejnych przetargach oraz kontynuuje program rozbudowy sił własnych w segmentach kolejowym i drogowym. Prowadzone są także aktywne poszukiwania zleceń na rynkach krajów ościennych.

Ubiegłoroczne przychody Grupy Trakcja utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2016 i wyniosły 1,374 mld zł (spadek 0,5%), zaś zysk netto zmalał o 43% do 32 mln zł. „O wynikach Grupy zadecydowała sytuacja na Litwie, gdzie mamy do czynienia z sytuacją analogiczną do tej, jaka wystąpiła w Polsce w roku 2016, gdy branża wyczekiwała na ogłoszenie przetargów z nowej perspektywy – mówi Jarosław Tomaszewski. Odbicie na tym rynku jest kwestią najbliższych miesięcy i z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedzi ogłoszenia kilku dużych postępowań”.

Portfel zamówień Grupy Trakcja na koniec 2017 r. wynosił blisko 1,8 mld zł.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy