Aktualności

Trakcja PRKiI wykona teletechnikę dla Łodzi Fabrycznej

Blisko 35 mln netto będą kosztowały prace dodatkowe, jakie wykona Trakcja PRKiI S.A. na dworcu Łódź Fabryczna w ramach umowy na modernizację stacji Łódź Widzew.

Częścią modernizacji stacji Łódź Widzew było wybudowanie lokalnego centrum sterowania, z którego będzie prowadzony ruch na Dworcu Fabrycznym. PKP Polskie Linie Kolejowe i Trakcja PRKiI zawarły umowę na zaprojektowanie i budowę urządzeń teletechniki i systemów IT na dworcu Łódź Fabryczna oraz w tunelu dojazdowym i stacji wraz z integracją z systemami obcymi, będąca uzupełnieniem zakresu robót wstępnie przewidzianych w umowie na modernizację stacji Łódź Widzew zawartej w 2011 r. Wartość netto umowy stanowi kwotę 34,88 mln zł netto (42,9 mln zł brutto). Termin realizacji to 30 sierpnia 2016 r.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy