Aktualności

Zbudujemy obwodnicę Kolna

27 maja 2024 r. przedstawiciele Trakcji i Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku podpisali umowę o wartości ponad 77 mln zł brutto na roboty związane z „Budową obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647”. 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa obwodnicy Kolna w ciągu DW647, której podstawowym elementem jest jednojezdniowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 647 o długości ok. 5,6 km. W ramach zadania powstanie niezbędna infrastruktura drogowa i obiekty inżynieryjne:
•    5,6 km drogi wojewódzkiej w nowym śladzie;
•    2 obiekty mostowe nad rzeką Łabna;
•    3 skrzyżowania typu rondo;
•    drogi obsługujące przyległe tereny;
•    ścieżki  pieszo – rowerowe;
•    przepusty drogowe. 

Przebudowane zostaną sieci: wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, a drogi i ronda zyskają nowe oświetlenie.  
Nowa infrastruktura ułatwi komunikację w regionie, wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, będzie alternatywną trasą, która pozwoli ominąć miejskie zatłoczenie, co przełoży się na ochronę środowiska poprzez  mniejszą emisję spalin i hałasu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Czas realizacji robót to 16 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. 
 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy