Aktualności

Poprawa poziomu bezpieczeństwa na eksploatowanych liniach kolejowych, Trakcja z kontraktem na budowę wiaduktu w Starachowicach

16 maja 2023 r. Trakcja S.A. podpisała umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach na realizację zadania pn: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach.”

Przedmiotem umowy jest budowa jednoprzęsłowego wiaduktu łukowego nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, chodnikami i ścieżką rowerową. Wiadukt drogowy o rozpiętości ok 65 m połączy drogę krajową DK42 z ulicą Radomską, a dzięki swojej łukowej konstrukcji idealnie wpisze się w panoramę miasta. Konstrukcja nowego obiektu zyska dekoracyjne, sterowane zdalnie oświetlenie, pozwalające ustawiać dowolne bary i sceny świetlne.

Starachowiczanie otrzymają bezpieczne, turbinowe rondo, które powstanie w miejscu obecnego skrzyżowania o ruchu okrężnym (im. księdza Jerzego Popiełuszki). Przebudowane zostaną wloty ulic: Radomskiej, Hutniczej i Marszałka Piłsudskiego.

W trakcie realizacji wybudujemy ponad 2 km układu drogowego, powstaną ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, chodniki, parking z 57 miejscami postojowymi oraz stacja ładowania pojazdów z instalacją elektryczną. Zbudowane zostaną dwa „zielne przystanki” komunikacji miejskiej o nowoczesnej architekturze, a dookoła posadzone drzewa i krzewy. Okolica zyska nowe oświetlenie uliczne, pionowe i poziome oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiadukt jest ważną i wyczekiwaną przez mieszkańców Starachowic inwestycją, która znacząco poprawi płynność poruszania się po mieście i ułatwić dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), a także poprawi komunikację z przystankiem kolejowym Starachowice Zachodnie. Jednym z obligatoryjnych wskaźników poprawy poziomu bezpieczeństwa na eksploatowanych liniach kolejowych jest wzrost liczby dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi – dzięki realizowanej inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ograniczone zostanie ryzyko wypadków na przejeździe kolejowo-drogowym.

Inwestycja przyniesie wiele pozytywnych zmian dla miasta i korzyści dla jego mieszkańców:

  • Zmiana jednopoziomowego skrzyżowania z linią kolejową na bezkolizyjny wiadukt korzystnie wpłynie na przepustowość układu komunikacyjnego, skróci czas przejazdu i wpłynie na komfort jazdy.
  • Oryginalna konstrukcja wiaduktu (konstrukcja łukowa) wyposażona w iluminację świetlną poprawi estetykę architektury miasta.
  • Przebudowa istniejącego układu drogowego poprawi jego funkcjonalność i efektywność.
  • Na przebudowie skorzystają piesi i rowerzyści: powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, istniejące ciągi komunikacyjne zostaną przebudowane, powstaną nowe przystanki komunikacji miejskiej (zielone przystanki).
  • Zostanie utworzony parking (57 miejsc postojowych), który będzie wyposażony w stację ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Ulice otrzymają nowe oświetlenie, co wpłynie na bezpieczeństwo (zwłaszcza pieszych) i zwiększy komfort poruszania się po zmroku.
  • Mieszkańcy od lat borykają się z problemem podtopień – ukształtowanie terenu oraz nieefektywna sieć kanalizacji deszczowej, która nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić nadmiaru wód opadowych, skutkują lokalnymi podtopieniami, w wyniku których zalewana są ulice, parkingi oraz piwnice. Budowa kanalizacji deszczowej oraz systemu zbiorników retencyjnych pomoże rozwiązać  problem zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.

(wizualizacje:@Fotgraf3D)

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy