Aktualności

Powiększony Zarząd Trakcji

28 listopada 2022 roku, Rada Nadzorcza Trakcji S.A., podjęła uchwały o powołaniu Pana Jerzego Pazury na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Finansowego oraz Pana Andrzeja Kozery na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Operacyjnego.

Pan Jerzy Pazura jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, ukończył studia menedżerskie w Paryżu, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako CFO Spółek Skarbu Państwa, prywatnych przedsiębiorstw i międzynarodowych firm. 

Pan Andrzej Kozera jest absolwentem Politechniki Radomskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy Inżyniera. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami oraz Studia Menedżerskie MBA w GFKM. Dotychczasową karierę zawodową rozwijał w przedsiębiorstwach z branży budownictwa kolejowego oraz w Grupie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy