Aktualności

Oddział Produkcji Przemysłowej z certyfikatem!

Oddział Produkcji Przemysłowej spółki Trakcji S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku przeszedł pozytywnie zewnętrzny audyt certyfikujący system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Certyfikat potwierdza zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1090 w obszarze projektowania, wykonania i montażu konstrukcji stalowych, w tym ich zabezpieczenia antykorozyjnego. Ponadto potwierdzono, iż Oddział Produkcji Przemysłowej spełnił na najwyższym poziomie wytyczne systemu Zarządzania Jakością w Spawalnictwie wg wymagań normy PN-EN ISO 3834-2.

 

Certyfikacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 1090 wymagana jest dla wszystkich producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych, którzy chcą wprowadzić swoje produkty na rynek Unii Europejskiej (EOG).

Norma PN-EN 1090 dzieli konstrukcje na cztery klasy: EXC1, EXC2, EXC3, EXC4, gdzie EXC1 jest najniższą klasą konstrukcji, a EXC4 to klasa najwyższa. Wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) umożliwia Oddziałowi Produkcji Przemysłowej przeprowadzanie oceny zgodności i nadawanie znaku „CE” na wyrób w klasie od EXC1 do EXC3 włącznie. Tym samym OPP Trakcja S.A. może ubiegać się o nowe zlecenia na terenie UE na projektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji nośnych takich jak:

  • kładki dla pieszych i rowerzystów
  • mosty, wiadukty, estakady drogowe i kolejowe
  • konstrukcje przestawne
  • wieże i maszty jak np. konstrukcje antenowe
  • jezdnie podsuwnicowe
  • cylindryczne wieże jak np. kominy stalowe

 

Wdrożenie przez Oddział Produkcji Przemysłowej wymagań norm PN-EN ISO 3834 umożliwia kontrolę wszystkich etapów produkcji spawalniczej, począwszy od przeglądu wymagań Klienta przez produkcję, a skończywszy na sporządzeniu prawidłowej dokumentacji powykonawczej na wykonywane elementy spawane. W efekcie pełnej kontroli etapów produkcji, od których decydująco zależy jakość wykonywanych złączy spawanych uzyskujemy konstrukcje wysokiej jakości, spełniające wymagania Klienta.

Zapraszamy do współpracy.

opp@grupatrakcja.com

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy