Aktualności

Kolejna inwestycja komunalna realizowana przez TRAKCJĘ

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, Trakcja SA reprezentowana przez Marcina Lewandowskiego – Prezesa Zarządu oraz Arkadiusza Arciszewskiego – Wiceprezesa Zarządu, zawarła umowę z zamawiającym – Miastem Bydgoszcz umowę dotyczącą budowy trasy tramwajowej wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy.

Przedmiot zamówienia, objętego umową dotyczy obszaru ul. Perłowej na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Toruńską wraz z odcinkiem ul. Toruńskiej, jak również od skrzyżowania ul. Fordońskiej, ul. Łęczyckiej, ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Toruńską i ul. Kazimierza Wielkiego.

W ramach zawartej dnia 5 lipca umowy, Trakcja wykona przebudowę oraz rozbudowę istniejących torowisk tramwajowych, budowę mostu tramwajowego i drogowego przez rzekę Brdę oraz przebudowę oraz rozbudowę istniejącego układu drogowego. Nadto spółka wybuduje i przebuduje ciągi komunikacyjne piesze i rowerowe, sieć elektroenergetyczną służącą zasileniu sieci trakcyjnej, oświetlenie drogowe, infrastrukturę do sterowania ruchem oraz kanalizację wraz z odwodnieniem dróg i torowiska.

Kolejny wygrany przetarg, dotyczący rozbudowy i modernizacji infrastruktury dla transportu publicznego, stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji naszej spółki w tym obszarze” – skomentował zawarcie umowy Wiceprezes Arkadiusz Arciszewski,

Cieszy kierunek obrany przez kolejny samorząd, związany z inwestycjami w modernizację transportu publicznego, co w obliczu globalnych zmian klimatycznych i konieczności ograniczania polucji, jest wyrazem dużej odpowiedzialności bydgoskich włodarzy” – dodał Prezes Marcin Lewandowski. Zgodnie z umową wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość zamówienia wyniosła przeszło 153 miliony złotych.  

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy