Aktualności

Zakończona gorzowska inwestycja z pozwoleniem na użytkowane

W związku z prowadzonym na rzecz Inwestora – Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – zadaniem inwestycyjnym, polegającym na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej, wraz z przebudową torowiska oraz wykonaniem torowiska wraz z siecią trakcyjną na całości inwestycji, Wykonawca – TRAKCJA S.A.

informuje, że decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielono pozwolenia na użytkowanie Inwestycji. W ramach dokonanej obowiązkowej kontroli obiektu, protokolarnie stwierdzono, że wykonana inwestycja została zrealizowana zgodnie z warunkami i ustaleniami pozwolenia na budowę. Nadto PINB zaświadczył o zakończeniu wszystkich robót na całym zadaniu oraz o formalnym zakończeniu budowy drogi.  

 

Powrót do listy