Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział 
w kapitale zakładowym
 Liczba głosów % udział
w głosach
na WZA
COMSA S.A. 15 843 193 30,82%  15 843 193 30,82%
OFE Nationale-Nederlanden   5 111 908   9,95%    5 111 908   9,95%
OFE PZU   4 349 650   8,46%    4 349 650   8,46%
Pozostali akcjonariusze 26 094 797 50,77%  26 094 797  50,77%
Ogólna liczba akcji 51 399 548 100,00%  51 399 548 100,00%