Aktualności

Modernizacja podstacji tramwajowej „Sokrates”

Trakcja PRKiI i Tramwaje Warszawskie zawarły umowę na blisko 8 mln zł netto na kompleksową modernizację podstacji trakcyjnej przy ul. Sokratesa. Projekt obejmuje przebudowę budynku podstacji wraz z wymianą urządzeń elektroenergetycznych. W ramach kontraktu Trakcja PRKiI wyposaży podstację w rozdzielnice własnej produkcji prądu stałego typu MRT- 06/W, a także zespoły prostownikowe, transformator potrzeb własnych oraz rozdzielnicę prądu przemiennego. Wymieniona zostanie instalacja odgromowa i uziemiająca, sygnalizacji i wykrywania dymu, oświetlenia, monitoringu oraz kontroli dostępu do obiektu.

Zakończenie projektu przewidywane jest na II kwartał 2020 r.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy