Aktualności

Nowe zadania w projekcie MUZa II

Trakcja PRKiI realizuje obecnie zadania polegające na dostawie i uruchomieniu rozdzielnic prądu stałego 3kV typu MRK-3M własnej produkcji dla podstacji trakcyjnych zlokalizowanych m.in. w Pułankowicach, Zaklikowie, Lublinie, Polichnie, Niedrzwicy oraz wykonaniu tzw. „celek minusowych” w podstacjach Chmielów II, Otwock, Pułankowice, Polichna, Niedrzwica.  Łączna wartość zadań wynosi 4,4 mln zł. 

Zakończenie prac przewidywane jest na początek września 2019 r.

Wart ok.1 mld zł program Modernizacji Układów Zasilania (MUZa II), prowadzony przez PKP Energetyka przewiduje remont oraz budowę prawie stu obiektów związanych z zasilaniem trakcji kolejowej. Projekt skorelowany jest z najważniejszymi inwestycjami modernizacyjnymi, realizowanymi przez PKP PLK - zasileniem linii z Warszawy do Białegostoku, Lublina i Radomia oraz na trasie z Poznania do Szczecina. Całość przeprowadzonych inwestycji ma się przyczynić bezawaryjnego ruchu pociągów oraz skrócenia czasu ich przejazdu.  

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy