Aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowej dla PGE

Zaprojektowanie budowy sieci kablowych o długości 10 km średniego i 5 km niskiego napięcia w okolicy Zaborze, Rusków oraz LSN magistrali Łosice – Niemojki jest przedmiotem umowy jaką zawarła 8 kwietnia Trakcja PRKiI z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A.

Projekt zakłada także budowę trzech wnętrzowych stacji transformatorowych  SN/nn oraz  rozbiórkę blisko 11 km napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia.

Wartość umowy to 0,5 mln zł netto. Zadanie zostanie wykonane w 24 miesiące.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy