Aktualności

Trakcja PRKiI przebuduje drogę na Mazowszu

Trakcja PRKiI podpisała wartą 16 mln zł netto umowę na kompleksową przebudowę blisko 1,5 – kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-granica województwa w Małkini Górnej w rejonie Ostrowi Mazowieckiej.

Kontrakt przewiduje poszerzenie drogi do 7 m, wymianę nawierzchni jezdni wraz z korektą geometrii łuków oraz przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. Wybudowany zostanie również nowy przepust drogowy w miejsce starego i wyeksploatowanego obiektu. Trasa zyska nowoczesne oświetlenie uliczne. W ramach zadania zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych: na drodze zamontowane zostaną wyspy azylu uspokajające ruch, zaś wzdłuż trasy powstaną nowe chodniki.  Mieszkańcy miasteczka zyskają także lepsze skomunikowanie z dworcem kolejowym PKP mieszczącym się przy remontowanym odcinku drogi.

Termin zakończenia projektu przypada na koniec sierpnia 2020 r.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy