Aktualności

Inwestycja drogowa w Białymstoku

Należąca do Grupy Trakcja spółka PEUiM za blisko 33 mln zł netto kompleksowo przebuduje odcinek ul. Klepackiej w Białymstoku. Zadanie przewiduje ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych. Wzdłuż remontowanej trasy zostanie zamontowane również nowoczesne oświetlenie uliczne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, w ciągu ulicy Klepackiej powstaną dwa nowe tunele drogowe, biegnące pod liniami kolejowymi nr 38, 515 i 516. Oprócz robót inżynieryjnych wykonawca przebuduje sieć trakcyjną. Kontrakt przewiduje także usunięcie kolizji istniejących sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodno – sanitarnej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 18 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy