Aktualności

Kontrakty drogowe w rejonie Konina

Dwa kontrakty drogowe wykona Trakcja PRKiI S.A w rejonie Konina.

Ponad 12 mln netto będzie kosztowała budowa drogi dla Gminy Wierzbinek.
Kontrakt obejmuje budowę ok. 6 km drogi w powiecie konińskim, na odcinku Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka. Istniejące fragmenty drogi zostaną poszerzone oraz pokryte nową nawierzchnią. Ponadto wykonane zostaną pobocza, chodniki, zjazdy oraz odwodnienie. Prace zakończone zostaną do końca listopada 2018 r.

Kolejnym kontraktem jest budowa zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w Koninie, która wykonana zostanie dla Zarządu Dróg Miejskich w Koninie za 5,6 mln zł.
Inwestycja polegać będzie na budowie oraz przebudowie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w Koninie.  Zadanie obejmuje także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, punktów przesiadkowych  oraz przyłączy elektroenergetycznych. Przebudowane zostaną także sygnalizacje świetlne niezbędne do połączenia ścieżek rowerowych na skrzyżowaniach. Termin zakończenia robót wyznaczono na wrzesień 2018 r.

 

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy