Aktualności

Trakcja PRKiI ponownie w gronie firm społecznie odpowiedzialnych

W czwartek 14 grudnia w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się wręczenie certyfikatów RESPECT Index. W tym roku do tego elitarnego grona zakwalifikowało się 28 podmiotów.

Projekt badania spółek pod kątem społecznej odpowiedzialności wprowadziła w 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80 (Trakcja PRKiI jest notowana w ramach indeksu mWig40). Trafiają do niego firmy, które pomyślnie przejdą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe.

Ponadto warunkiem otrzymania tytułu jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników. Czynniki te są analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitte. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu odbywa się raz do roku.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy