Aktualności

Wzrost przychodów i bezpieczny portfel

Grupa Trakcja podsumowała wyniki działalności za trzy kwartały 2017 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 949,8 mln zł i wzrosły o 7%, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 51,4 mln zł i był niższy o blisko 53% w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Po trzech kwartałach Grupa Trakcja wykazywała zysk netto 8,3 mln zł, mniejszy o 82 % niż rok wcześniej. Wartość zysku brutto Grupy w stosunku do wyników za pół roku 2017 r. wzrosła o ponad 7 mln zł.

Mamy dobrą, systematycznie zwiększaną sprzedaż, którą zawdzięczamy silnej pozycji na rynku kolejowym oraz rosnącym przychodom z branży drogowej i energetycznej. W marży po trzech kwartałach zauważamy wzrost cen materiałów i kosztów podwykonawców na rynku polskim oraz spadek marż na rynku litewskim, gdzie jeszcze nie ogłoszono dużych przetargów i w strukturze sprzedaży dominują kontrakty o mniejszej wartości. – komentuje wyniki Jarosław Tomaszewski prezes Trakcji PRKiI.

Wartość portfela zamówień Grupy na dzień 30 września br. z wyłączeniem konsorcjantów wynosił blisko 2 mld zł (1 945 mln). Dodatkowo suma najkorzystniejszych ofert Trakcji PRKiI to 582 mln zł i zakładając ich pozytywne rozstrzygnięcie spółka liczy na istotne zwiększenie backlogu.

Naszą sytuację finansową określam jako bardzo dobrą, a dysponując dużym potencjałem wykonawczym oraz szeregiem sprawdzonych podwykonawców, jesteśmy przygotowani do kolejnego rozdania przetargów. Obecnie większość naszych kontraktów kolejowych jest w początkowej fazie realizacji. Nie ulegamy presji rynku i oferty zawsze składamy z dodatnimi marżami – dodaje Jarosław Tomaszewski.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

 

 

 

 

Powrót do listy