Aktualności

Trakcja PRKiI w gronie „Liderów Bezpiecznej Pracy”

Spółka otrzymała prestiżowe wyróżnienie nadawane od 20 lat przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut badawczy (CIOP-PIB).

Tegoroczne uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 25 października br. w Rzeszowie podczas Gali Liderów.Przy ocenie nominowanych do wyróżnienia pod uwagę brane są wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć bhp oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem jest eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi lub uciążliwymi w środowisku pracy, zapewnianie stosowania prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także prowadzona działalność informacyjna, popularyzacyjna i szkoleniowa mająca na celu kształtowanie świadomości pracowników i najbliższego środowiska w zakresie tworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy.

Obecnie do grona liderów należy około 130 organizacji - głównie dużych firm, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z budowaniem kultury bezpieczeństwa pracy. 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy