Aktualności

Zakończono I etap budowy Rail Baltika na Litwie

AB Kauno Tiltai, litewska spółka Grupy Trakcja, zrealizowała pierwszy etap budowy linii kolejowej Rail Baltika.

Rail Baltica to największy projekt infrastrukturalny z zakresu transportu kolejowego w regionie Krajów Nadbałtyckich. Etap I obejmujący jedną trzecią prac zaplanowanych na Litwie, kosztował 109,3 EUR i został wykonany w zaledwie dwa lata, zamiast trzech, jak planowano na początkowym etapie inwestycji. Zakres robót obejmował m.in. ułożenie 34,5 km nowych torów w standardzie europejskim o szerokości 1 435 mm oraz 36 km torów o szerokości 1 520 mm. Zmodernizowano także stacje kolejowe Mariampol i Kalvarija oraz linię kolejową na odcinku Mariampol-Szestokai. Ponadto  wybudowano 32 przepusty, ponad 5 km ekranów akustycznych, 10 przejazdów kolejowych, 8 mostów i wiaduktów oraz przejście podziemne dla pieszych na dworcu kolejowym w Mariampolu. W pierwszej fazie prac zmodernizowano także systemy energii elektrycznej i gazu oraz sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia: zainstalowano nowy system sygnalizacji kolejowej i zautomatyzowane ogrzewanie elektryczne rozjazdów kolejowych. Zakres prac ziemnych związanych z przygotowaniem i ułożeniem podtorza przekroczył pół miliona metrów sześciennych. Jednocześnie ułożono 158 km kabli na potrzeby systemu elektroenergetycznego, komunikacji kolejowej oraz sygnalizacji. Średnio, każdego dnia, przy inwestycji pracowało 300 pracowników i używano 200 różnych maszyn oraz urządzeń.  Prace budowlane były prowadzone bez przerywania ruchu kolejowego. Partnerem AB Kauno Tiltai w konsorcjum wykonawców odpowiedzialnych za tę inwestycję była spółka Mitnija.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

dyrektor ds. komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy