Aktualności

Grupa Trakcja podwaja rentowność

Dwukrotny wzrost zysku netto przy porównywalnych przychodach, blisko miliard złotych nowych kontraktów oraz dalszy spadek zadłużenia – Grupa Trakcja zaprezentowała wyniki pierwszego półrocza 2015 r.

Dwukrotny wzrost zysku netto – w stosunku do tego samego okresu 2014 r., odnotowała Grupa Trakcja w pierwszej połowie 2015 r. Przy porównywalnych skonsolidowanych przychodach w wys. 565 mln zł  - spadek o 2,5%, zysk netto wyniósł 18 mln zł wobec 9 mln zł w okresie 6 miesięcy 2014 r. Grupa Trakcja wypracowała blisko 30% wzrost zysku brutto ze sprzedaży – do poziomu 64 mln zł, 14 % wzrostu zysku na działalności operacyjnej – do kwoty 24 mln zł oraz 10% wzrost EBITDA do wysokości 36 mln zł.

W tym samym okresie Trakcja PRKiI S.A. odnotowała przychody w wysokości 346 mln zł, mniejsze o 9,2%,   14% wzrostu zysku brutto na sprzedaży i wzrost zysku netto do 23 mln zł. Spadek zysku na działalności operacyjnej wyniósł 14% zaś EBITDA 5%. W pierwszym półroczu Trakcja PRKiI S.A. odnotowała również dalszy spadek zadłużenia oraz zredukowała zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Systematycznie podnosimy poziom marż przy porównywalnych przychodach i generujemy wyższe zyski - mówi Jarosław Tomaszewski prezes Trakcji PRKiI S.A. W okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku podpisaliśmy umowy o wartości ponad 836 mln zł. Polityka ofertowania wprowadzona przez nowy zarząd przynosi wymierne efekty, w rezultacie czego oczekujemy na kontraktację przetargów wartych ponad 1 mld zł. Skutecznie wchodzimy w branżę drogową w Polsce – złożyliśmy najniższe oferty w dwóch przetargach na drogi ekspresowe za blisko 600 mln zł, stąd liczymy na dalszy wzrost portfela zamówień.
 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński
dyrektor ds. komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com
 

Powrót do listy