Aktualności

Przebudowa wiaduktu drogowego koło Raciborza

Za ponad 3,8 mln zł Trakcja PRKiI S.A. przebuduje wiadukt w okolicy Raciborza w ramach umowy zawartej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Prace potrwają ponad rok.

Kontrakt zakłada całkowitą przebudowę wiaduktu nad torami kolejowymi w miejscowości Nędza. Zakres prac obejmie także przebudowę dojazdów, wykonanie korekty niwelety drogi wojewódzkiej nr 421 oraz budowę murów oporowych z gabionów. Przebudowa wiaduktu wymagać będzie całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu kołowego.

Termin zakończenia robót wyznaczono na październik 2016 r. 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

dyrektor ds. komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy