Aktualności

Cztery ulice w Bydgoszczy do remontu

Za ponad 4 mln zł Trakcja PRKiI S.A. wyremontuje ulice w Bydgoszczy w ramach umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Prace potrwają do 30.10.2015 r.

Przedmiotem umowy o wartości 4,46 mln zł brutto jest wymiana nawierzchni jezdni poprzez: frezowanie wyeksploatowanych warstw nawierzchni, rozebranie podbudowy z kamienia i betonu oraz naprawa części chodników i krawężników na ulicach: Bełzy, Fordońskiej, Nasypowej i Szubińskiej.” Ponadto na zatokach autobusowych zostanie wykonana podbudowa z betonu i ułożona nawierzchnia z brukowej kostki kamiennej. 

Zakres prac obejmuje - ulicę Fordońska na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Fabrycznej, od ul. Łeczyckiej do ul. Gajowej, oraz od ulicy Gajowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, ulicę Szubińską na odcinku od Ronda Poznańskiego do ul. Ks. Schulza, ul. Nasypową oraz ul. Bełzy na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Wojska Polskiego. Termin zakończenia prac planowany jest na 30.08. br. z wyjątkiem ul. Nasypowej, która zostanie wyremontowana do 30.10.2015 r.

 

 

Informacje dla mediów

 

Robert Kuczyński

dyrektor ds. komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy