Aktualności

Radom Wschodni – DNA spółki Trakcja integracja kolei z komponentem drogowym i lotniskowym

28 kwietnia 2023 r. Trakcja podpisała umowę z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przebudowę wiaduktu nad torami kolejowymi oraz budowę nowego przystanku kolejowego Radom Wschodni.

Nowe wiadukty o długości ponad 280 m powstaną w miejscu istniejącego obiektu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej i będą zintegrowane z nowym przystankiem Radom Wschodni. Powstałe obiekty stworzą węzeł przesiadkowy dla pasażerów przyjeżdżających od strony Warszawy i Lublina na radomskie lotnisko oraz ułatwią mieszkańcom Radomia przemieszczanie się po mieście.

- To ważna chwila dla mieszkańców Radomia oraz pasażerów kolejowych zwłaszcza tych, którzy będą korzystać z lotniska w Radomiu, gdyż budowa wiaduktów i lepszej struktury kolejowej wpłyną na łatwiejsze korzystanie z polskich kolei w codziennych dojazdach do pracy, szkół i lotniska. Nowa inwestycja w Radomiu będzie stanowić multimedialne połączenie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Sprawnie wykorzystując środki budżetowe i unijne, konsekwentnie poprawiamy skomunikowanie mieszkańców Mazowsza – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Zakres umowy obejmuje między innymi:

  • budowę nowoczesnych wiaduktów wraz z dogodnymi dojściami do przystanku kolejowego;
  • budowę zadaszonego ok 300 -metrowego peronu kolejowego;
  • przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i ścieżek rowerowych na wiaduktach oraz w ich obrębie;
  • dostosowanie infrastruktury dla osób niewidomych, niedowidzących oraz dla osób z ograniczoną mobilnością:
  • budowę przystanków autobusowych;
  • budowę nowego połączenia ul. Średniej z ul. Metalową i ul. Kaszubską;
  • zamontowanie ekranów akustycznych, wind i schodów ruchomych, oświetlenia LED, nagłośnienia i monitoringu.

 - Projekt budowy wiaduktów w ciągu ulicy Żeromskiego oraz w ciągu ulicy Lubelskiej nad torami zarządcy infrastruktury kolejowej to DNA spółki Trakcja S.A., czyli integracja infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniskowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowych wiaduktów, budowę funkcjonalnego węzła przesiadkowego oraz przystanku Radom Wschodni. Kluczowym elementem inwestycji jest budowa wiaduktów z długością całkowitą 282 m, 7 przęseł, rozpiętość największego przęsła 48 m, dwa przęsła po 37 metrów oraz 4 po 40 metrów. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji. Jako wykonawca bierzemy sobie do serca kwestie związane z utrudnieniami, aby były one jak najmniej uciążliwe dla lokalnej społeczności. Przykładem jest zastosowanie technologii CFA czyli pali formowanych świdrem ciągłym przy budowie posadowienia podpór wiaduktu. Jest to technologia pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. Pale wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu za pomocą świdra spiralnego o długości 15 metrów, następnie wprowadza się zbrojenie pala. Zaletą tej technologii jest niski poziom hałasu oraz brak wibracje. Istotnym uzupełnieniem projektu jest komponent kolejowy tj. peron wyspowy o długości 300 m, wysokość krawędzi peronu nad główką szyny wynosi 760 mm. Parametry techniczne i funkcjonalne peronu spełniają wymagania TSI, czyli technicznych specyfikacji interoperacyjności – wyjaśnił aspekty techniczne Artur Szumisz, prezes zarządu Spółki Trakcja S.A

Budowę wiaduktów o wartości ok. 178 mln zł brutto zaplanowano na 24 miesiące. Znacząca część środków pokryje miasto, część pieniędzy pochodzi z Polskiego Ładu, część z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanie części kolejowej zapewniło PKP PLK.

W grudniu 2022 r. Trakcja oddała do użytku wiadukt nad torami w Skarżysku – Kamiennej, a w marcu 2023 r. zbudowany wiadukt w Łowiczu.

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy