Aktualności

Zarząd Trakcji w nowym składzie

Dnia 11 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Trakcji S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i dyrektora generalnego pana Jakuba Lechowicza. W skład Zarządu weszli także pan Piotr Mechecki jako Wiceprezes Zarządu i dyrektor odpowiedzialny za kluczowych klientów Spółki oraz pan Jacek Gdański, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego. W Zarządzie pozostali: Wiceprezes Paweł Nogalski, dyrektor finansowy oraz Wiceprezes Arkadiusz Arciszewski, dyrektor techniczny.

Na tym samym posiedzeniu, ze składu Zarządu odwołano dotychczasowego Prezesa Zarządu Trakcji - Marcina Lewandowskiego, oraz Aldasa Rusevičiusa i Adama Stolarza.

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy