Aktualności

Tramwaje wróciły na Krakowską w Krakowie

17 sierpnia br na Krakowskim Kazimierzu wróciły tramwaje przy skrzyżowaniu Dietla i Krakowskiej, kursujące przez most im. Józefa Piłsudskiego.

W trakcie robót budowlanych odkryto mur obronny osady, która była przy Wiśle, zanim powstało miasto Kazimierz, ale również zbudowanej z kamienia bramy Glinianej, inaczej zwanej Krakowską, która była jedną z bram miasta Kazimierza oraz przyczółek mostu Królewskiego, a później jego dalszą część.

Trakcja w ramach zadania wykonała:

 • przebudowę 3 km toru pojedynczego – w całości w nawierzchni bezpodsypkowej,
 • przebudowę węzła rozjazdowego - tzw. ¾ gwiazdy (6 rozjazdów oraz skrzyżowania typu romb a skrzyżowaniu ulic Krakowska – Dietla – Stradomska),
 • wykonanie układu sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodnienia drogi i torowiska,
 • odtworzenie istniejącej geometrii torów i węzła rozjazdowego z utrzymaniem istniejących relacji,
 • wykonanie torowiska w ul. Krakowskiej z prefabrykowanych płyt torowych z fakturą rombu oraz wyniesionych peronów przystankowych typu wiedeńskiego,
 • poszerzenie chodników na ul. Krakowskiej  - przeniesienie ruchu samochodowego na torowisko,
 • wymianę ok. 3,5 km sieci trakcyjnej, zainstalowanej na nowych stylizowanych słupach trakcyjnych,
 • modernizację mostu Piłsudskiego łączącego Kazimierz z Podgórzem.  w tym:: wymiana łożysk, wymianę części elementów konstrukcji stalowej oraz większości nitów, piaskowanie, malowanie, montaż iluminacji;,
 • przebudowę wszelkiej infrastruktury podziemnej; (sieć techniczna, sieć kanalizacyjna, gazowa, energetyczna),
 • zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zasilania biletomatów, małej architektury.

 

Projekt w liczbach:

 •     94,6 mln     całkowita wartość zadania w zł,
 •          3 km      długość torów do wymiany lub przebudowania,
 • 25 000 ton      masa zużytego kruszywa,
 •      290 ton      masa nowych szyn,
 • 10 500 m2      powierzchnia mat wibroizolacyjnych, 
 •   5 200 m2      powierzchnia płyt porfirowych,
 •   3 200 m3      objętość potrzebnego betonu,
 •     147,5 m      długość modernizowanego mostu,
 • 100 000 szt.   liczba otworów nitowych na metalowej konstrukcji mostu,
 •  26 000 szt.    śrub,
 •           5 km     rur osłonowych,
 •       500 ton     ścierniwa (czyszczenie konstrukcji stalowej mostu)
 •         80 ton     stali (wymawiany skorodowanych elementów mostu)
 •         10 ton     ilość potrzebnej farby do pomalowania mostu.
 •       100 ton     rusztowań do wykonania prac mostowych
 •           8 ton     żywic na chodniki
 •      1,5 tony     materiału uszczelniającego

 

Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 95 mln zł.

Powrót do listy