Aktualności

Trakcja PRKiI wyremontuje kolej w Beskidy

Trakcja PRKiI podpisała umowę wartą 349,2 mln zł netto na zaprojektowanie i kompleksową modernizację linii kolejowej na odcinku Bronów - Wisła Głębce.

Podpisana umowa jest następną zwiększającą pulę nowych kontraktów zawartych na znacznie lepszych warunkach – mówi Marcin Lewandowski, prezes Trakcja PRKiI. Od dłuższego czasu czekaliśmy na zawarcie tej umowy i mamy już skompletowany zespół, który niezwłocznie przystępuje do prac projektowych, a od marca przyszłego roku chcemy rozpocząć roboty budowlane.”

Inwestycja przewiduje przebudowę torów wraz z podtorzem na odcinkach o łącznej długości ponad 40 km, montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemów telekomunikacji. Projekt obejmuje także wymianę sieci trakcyjnej i elektryfikację wyłączonego z eksploatacji odcinka Goleszów – Cieszyn. Przebudowanych zostanie 105 obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów oraz przepustów. Aż 17 peronów przejdzie gruntowną modernizację, obiekty te zyskają nowe wiaty, elementy małej architektury oraz oświetlenie, a także zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W ramach dalszego podniesienia poziomu bezpieczeństwa zostanie przebudowanych 67 przejazdów kolejowo – drogowych wraz z przejściami dla pieszych.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia przepustowości linii oraz prędkości pociągów pasażerskich i towarowych do odpowiednio 120 i 80 km/h, przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia oddziaływania na środowisko. Realizacja projektu wpłynie na rozwój konkurencyjności gospodarczej regionu i znacznie ułatwi wszystkim entuzjastom górskiej turystyki dojazdy w Beskid Śląski.

Umowa przewiduje zakończenie inwestycji do końca 2021 roku.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

 

 

Powrót do listy