Aktualności

Duże zainteresowanie akcjami nowej emisji

Wykonując czynności zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 7 października zakończono  proces budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz akcje zwykłe imienne serii C. Łączna liczba oferowanych walorów w ramach wstępnej alokacji wynosi 35 051 428 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) sztuk akcji.

Proces budowania księgi popytu został zamknięty zgodnie z założonym harmonogramem.  Zainteresowanie akcjami nowej emisji było bardzo duże i prawie wszystkie przewidziane w niej walory znalazły nabywców. Wstępna alokacja wskazuje, że z emisji nowych akcji możemy pozyskać prawie 60 mln zł, czyli ponad 50% więcej niż zakładaliśmy jeszcze pod koniec września – mówi Marcin Lewandowski Prezes Trakcji PRKiI. Fakt ten cieszy nas szczególnie w sytuacji dużych wahań na runku kapitałowym i niejasnej sytuacji branży budowlanej. W ten sposób inwestorzy pozytywnie ocenili sytuację naszej spółki oraz perspektywy rynku – dodaje Marcin Lewandowski.

Trakcja PRKiI od kilku miesięcy sprawnie realizuje proces restrukturyzacji finansowej. W czerwcu spółka uzyskała finansowanie pomostowe, na które składały się: kredyt obrotowy w wysokości 31 mln zł, linie gwarancyjne na sumę 33 mln zł oraz pożyczka w wysokości 20 mln zł od głównego akcjonariusza Trakcji PRKiI - hiszpańskiej grupy COMSA. Pod koniec września zakończono działania związane z długoterminowym finansowaniem obejmującym ponad 400 mln nowych instrumentów finansowych, w tym:

• nowe kredyty odnawialne w maksymalnej wysokości 104, 6 mln zł,
• pożyczka odnawialna w maksymalnej wysokości 27,6 mln zł,
• dodatkowe linie gwarancyjne na gwarancje zwrotu zaliczek na kontrakty w wysokości 200 mln zł,
• podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wysokości nie mniejszej niż 39,6 mln zł.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy