Raporty bieżące

4/2019 - Rozpoczęcie działań związanych z refinansowaniem Spółki oraz jej dokapitalizowaniem

Zarząd Spółki Trakcja PRKil S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2019 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do refinansowania istniejącego zadłużenia bankowego oraz dokapitalizowania Spółki poprzez emisję nowych akcji.

 

Zamiarem Spółki w zakresie powyżej podjętych działań jest pozyskanie nowego, zwiększonego finansowania bankowego oraz optymalizacja jego warunków, a także podwyższenie kapitału zakładowego w celu wsparcia dalszego rozwoju działalności Spółki w przyszłości.

 

W związku z rozważaną możliwością zmiany struktury i zwiększenia finansowania bankowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zatrudnił zewnętrznych doradców prawnych i finansowych. Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu obu procesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Powrót do listy