Raporty bieżące

18/2017 - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR złożone wspólnie przez Jarosława Tomaszewskiego (Prezesa Zarządu Emitenta) i Marię Joannę Tomaszewską jako osobę blisko związaną rodzinnie z Jarosławem Tomaszewskim (żona).

 

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

Powrót do listy